HIGH PERFORMANCE TEAM COUCHING

Svi za jednoga

Cilj treninga

  • Naučićete kako da koristite koučing proces za pravilno formiranje timova u zavisnosti od cilja.
  • Svaki pojedinac je bitna karika tima, zato je i bitno da se upoznate sa strukturama ličnosti svakog od njih i da otkrijete koje su to njihove jake strane. Mi ćemo vam pomoći u tome, kao i da iskoristite to tako da povećate produktivnost svog tima. 

Sadržaj treninga

  • Šta je pravi tim?
  • Sinergija tima.
  • Strukture ličnosti.
  • Kako napraviti efektivan i efikasan tim koji će dovesti do rezultata koristeći moć koučing procesa?
  • Kako prepoznati i na vreme preduprediti konflikt u timu?
  • Vežbe i tehnike za pravljenje uspešnih timova.
  • Stvaranje i održavanje timskog duha.
Pratite nas na društvenim mrežama