SUCCESSFUL CHANGE MANAGEMENT

PROMENE KOJE VODE KA USPEHU

Cilj treninga

Dinamične promene u okruženju izazvane globalizacijom svetskog tržišta i snažnim tehničko-tehnološkim razvojem donose ozbiljne strukturne promene. 

Uspeh preduzeća zavisi od toga koliko je u stanju da prati ove promene. Naš cilj je da vas obučimo da pratite korak sa njima i da se stalno usavršavate.

Trening se sastoji iz više programa:

  1. Iniciranje promena.
  2. Kreiranje i širenje vizije.
  3. Dijagnoza stanja i donošenje odluka o promenama.
  4. Vođenje sastanaka.
  5. Upravljanje konfliktima.
  6. Problem solving.
  7. Motivacija zaposlenih.
  8. BSC – Balanced scorecard
  9. Leadership & High performance team
pratite nas na društvenim mrežama