PCM treninzi

PCM treninzi

PROCESS COMMUNICATION MODEL

Cilj treninga

  • Naučite da prepoznate različite profile ličnosti i da usaglasite komunikaciju sa njima.
  • Naučite da formirate timove od različitih profila ličnosti.
  • Naučite da razumete zašto dolazi do konflikta i kako da ih na najefikasniji način razrešite.
  • Naučite kako da prepoznate i da efikasno upravljate stresom moćnim PCM alatom.
  • Naučite da motivišete sebe i zaposlene na pravi način.

Šta je PCM trening?

PCM kao razvojni alat, pomaže nam da na najbolji mogući način razumemo šta našeg sagovornika motiviše, koje su njegove potrebe i kako da te potrebe na najbolji način zadovolji, da prepoznamo koji su okidači za ulazak u stres svakog profila ličnosti i da naučimo da predupredimo ulazak u bilo koji stres i konflikt. Najveći doprinos ovog alata je, svakako, da prepoznamo svoj profil ličnosti, svoje motivatore i potrebe.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA