LEADERSHIP COACHING

Za sve menadžere

Cilj treninga

 • Prepoznajte i aktivirajte svoje resurse kako bi bili još uspešniji i postigli vrhunski učinak.
 • Oslobodite svoje potencijale.
 • Prepoznajte svoju strukturu ličnosti  i poboljšajte svoju komunikaciju, motivaciju, samopouzdanje.

Sadržaj treninga

 • Ko  su lideri?
 • Da li se lideri radjaju ili stvaraju?
 • Šta sve jedan menadžer treba da ima da bi bio na vrhu?
 • Razvoj komunikacionih veština – uverljiv govornik koji animira  
 • Razvoj samosvesnosti (samopouzdanje, razumevanje sopstvenim snaga, vrednosti
 • Koje mogucnosti stoje na raspolaganju menadžerima?
 • Koučing kao najefektniji alat za razvoj liderskih veština
 • Kako efektivno slušati druge
 • Strukture ličnosti
 • Upravljanje sopstvenim resursnim stanjem i stresom
 • Pravilno rešavanje konflikta
 • Kako razviti dobar odnos sa zaposlenima i kako ih motivisati
 • Razvoj samopouzdanja   i  harizme    
 • Otkrivanje resursnog stanja  svakog pojedinca
 • Tehnike za razvoj potencijala
pratite nas na društvenim mrežama