veština pregovaranja

VEŠTINE PREGOVARANJA

Cilj treninga

Cilj treninga jeste da naučite da budete mudri pregovarači i da se dobro pripremite za proces pregovaranja.

Benefiti treninga

Naučićete da:

– se fokusirate i usemerite na cilj pregovaranja

– efikasnije i efektvinije komunicirate

– se lakše snađete u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama

– efikasnije vodite razgovore, pregovore i dogovore

– vešto upravljate pregovaračkim procesom

– mudro koristite šanse i mogućnosti

pratite nas na društvenim mrežama