PCM treninzi

PCM treninzi

PROCESS COMMUNICATION MODEL

Cilj treninga

  • Naučite da prepoznate različite profile ličnosti i da usaglasite komunikaciju sa njima.
  • Naučite da formirate timove od različitih profila ličnosti.
  • Naučite da razumete zašto dolazi do konflikta i kako da ih na najefikasniji način razrešite.
  • Naučite kako da prepoznate i da efikasno upravljate stresom moćnim PCM alatom.
  • Naučite da motivišete sebe i zaposlene na pravi način.
PCM treninzi edukacije team building Arena
PCM treninzi edukacije team building Arena

Šta je PCM trening?

PCM kao razvojni alat, pomaže nam da na najbolji mogući način razumemo šta našeg sagovornika motiviše, koje su njegove potrebe i kako da te potrebe na najbolji način zadovolji, da prepoznamo koji su okidači za ulazak u stres svakog profila ličnosti i da naučimo da predupredimo ulazak u bilo koji stres i konflikt. Najveći doprinos ovog alata je, svakako, da prepoznamo svoj profil ličnosti, svoje motivatore i potrebe.

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA